Hansa Flex është një furnitor i jashtëzakonshëm për komponentët e sistemeve hidraulike dhe sistemeve pneumatike. Produktet cilësore të garantuara ofrohen me çmime të konkurueshme.

EMC shpk ka përgatitur katalogët e produkteve HANSA FLEX, në gjuhën shqipe
Këto katalog mund të përdoren si vegla pune nga teknikët tuaj. Kjo për faktin se informacionet aty janë të pafundme.

Në prodhimin e këtyre katalogëve EMC shpk ka bashkëngjitur edhe shumë informacione të tjera në lidhje me hidraulikën me qëllim që të zgjojë kureshtjen e teknikëve tuaj. Të gjitha produktet e Hansa Flex i kemi përmbledhur në 11 katalogë të cilët mund ti shkarkoni nga website ynë.

Tubat e sistemeve hidraulike dhe rakorderitë e tyre

Tubat e sistemeve hidraulike dhe rakorderitë e tyre Tubat e sistemeve hidraulike dhe rakorderitë e tyre

Tubat industrial dhe rakorderitë e tyre

Tubat industrial dhe rakorderitë e tyre Tubat industrial dhe rakorderitë e tyre

Tubat metalik dhe rakorderitë e tyre

Tubat metalik dhe rakorderitë e tyre Tubat metalik dhe rakorderitë e tyre

Fllanxhat dhe rubinetat e presionit të lartë

Fllanxhat dhe rubinetat e presionit të lartë Fllanxhat dhe rubinetat e presionit të lartë

Filtrat dhe aksesorët e tyre

Filtrat dhe aksesorët e tyre Filtrat dhe aksesorët e tyre

 

Nëse dëshironi të keni informacion në një gjuhë tjetër, Hansa Flex në websit-in e saj ju ofron një mundësi shumë të gjerë. 

Për secilin prej produkteve që identifikoni në këto katalogë, nëse komunikoni me EMC shpk ne mund t'ju japim ofertën tonë dhe afatet e lëvrimit të mallit.

Misioni ynë

Misioni ynë është që të jemi një partner i denjë për t'ju shoqëruar në projektet tuaja të zhvillimit si dhe për t'u bërë pjesë e zgjidhjeve të problemeve të ndyshme teknike të impianteve, makinerive dhe pajisjeve tuaja të punës. Vlerat dhe parimet janë bazë e padiskutueshme në krijimin e mardhënieve bashkëpunuese me klientët tanë.