Teknologjia e matjes

Matja e presionit të vajit hidraulik, matja e prurjes së vajit hidraulik janë dy ndër elementët më të rëndësishëm që tregojnë gjendjen e tij.    
Edhe për gjetjen e defekteve të ndryshme, teknikëve profesionist i duhet domosdoshmërisht të kryejnë matjen e këtyre dy parametrave.     
Zakonisht, në impiantet dhe makineritë që operojnë nëpërmjet sistemeve hidraulike, ekzistojnë komponentë për kryerjen e matjes së presionit dhe për matjen e prurjes. 
Megjithatë shpesh ato duhet të instalohen ose në mënyrë permanente ose në mënyrë të përkohshme.     
Hansa Flex disponon një numër të konsiderueshëm të komponentëve të teknologjisë së matjes.    
Në përmbledhjen e mëposhtëme ju do ti gjeni këto komponentë të grupuar sipas një llogjike të caktuar.    
Ndërkohë, në katalogun përkatës ju do të gjeni informacion shumë më të detajuar.    
Nëse do të jeni të interesuar dhe nuk orientoheni dot tek gjetja e produktit të duhur, ne mund t'ju asistojmë.

Shkarkoni katalogun Teknologjia e Matjes.     
Aty do të gjeni informacione të shumta mbi fushën e aplikimit, përmasat dhe shumë e shumë karakteristika të tjera të nevojshme.

PERMBLEDHJE

Tubat dhe rakorderite per kryerjen e matjeve

Tubat dhe rakorderite per kryerjen e matjeve

Komponentet per kryerjen e matjeve

Komponentet per kryerjen e matjeve

Rakorderite per manometrat

Rakorderite per manometrat

Pajisjet e matjes se prurjes

Pajisjet e matjes se prurjes

 

Misioni ynë

Misioni ynë është që të jemi një partner i denjë për t'ju shoqëruar në projektet tuaja të zhvillimit si dhe për t'u bërë pjesë e zgjidhjeve të problemeve të ndyshme teknike të impianteve, makinerive dhe pajisjeve tuaja të punës. Vlerat dhe parimet janë bazë e padiskutueshme në krijimin e mardhënieve bashkëpunuese me klientët tanë.