Tubat industrial dhe rakorderitë e tyre

Për çdo industri HANSA FLEX ofron një gamë të gjerë të tubave dhe rakorderive përkatëse.                    
Garancia e cilësisë së produktit e ofruar nga Hansa Flex në fakt është e padiskutueshme.    
EMC shpk ju garanton nga ana e saj që produkti që do t'ju orfojë do të jetë Hansa Flex.
Nëse ju do të planifikoni blerjet e materialeve që ju nevojiten, në katalogët e produkteve Hansa Flex do të gjeni një mori informacionesh.
Ju mund t'i drejtoheni EMC shpk për t'ju përgatitur një ofertë për çmimet dhe afatet e lëvrimit të mallit.    
Ne jemi të bindur që ju do të gjeni tek ne produktitn më cilësor me çmimin më të leverdisshëm.    
Raporti cilësi/ çmim është më i miri i mundshëm.

Shkarkoni katalogun tubave industrial dhe rakorderive të tyre.     
Aty do të gjeni informacione të shumta mbi fushën e aplikimit, përmasat dhe shumë e shumë karakteristika të tjera të nevojshme.

PERMBLEDHJE

Tubat per transportimin e ajrit te ngjeshur

Tubat per transportimin e ajrit te ngjeshur

Tubat per transportimin e ujit

Tubat per transportimin e ujit

Tubat per transportimin e avullit

Tubat per transportimin e avullit

Tubat per perdorim ne industrine ushqimore

Tubat per perdorim ne industrine ushqimore

Tubat per perdorim ne industrine kimike

Tubat per perdorim ne industrine kimike

Tubat per transportimin e gazeve

Tubat per transportimin e gazeve

Tubat per transportimin e lendeve te ngurta abrazive

Tubat per transportimin e lendeve te ngurta abrazive

Tubat per transportimin e naftes

Tubat per transportimin e naftes

Rakorderite e tubave industrial

Rakorderite e tubave industrial

Rakorderite e tubave tip TR, TF, SI, POLY

Rakorderite e tubave tip TR, TF, SI, POLY

Rakorderite e tubave qe transportojne avull

Rakorderite e tubave qe transportojne avull

Rakorderite e tubave qe transportojne beton

Rakorderite e tubave qe transportojne beton

 

Misioni ynë

Misioni ynë është që të jemi një partner i denjë për t'ju shoqëruar në projektet tuaja të zhvillimit si dhe për t'u bërë pjesë e zgjidhjeve të problemeve të ndyshme teknike të impianteve, makinerive dhe pajisjeve tuaja të punës. Vlerat dhe parimet janë bazë e padiskutueshme në krijimin e mardhënieve bashkëpunuese me klientët tanë.