Xhuntot hidraulike

Xhuntot hidraulike janë prezente në shumë sisteme hidraulike.                                    
Edhe xhuntot hidraulike ashtu si edhe të gjithë komponentët e tjerë hidraulik janë të shumëllojshme.     
Hansa Flex i disponon të gjitha llojet e xhuntove hidraulike. Jo vetëm kaq por edhe aksesorë të nevojshëm për riparimin e tyre.    
Në katalogun e produkteve Hansa Flex ju do të gjeni informacion për çdo lloj xhuntoje hidraulike dhe për aksesorët e tyre.     
I përkthyer në shqip, ky katallog do t'ju shërbejë teknikëve tuaj si një material referues.    
Për çdo kërkesë tuajën EMC shpk mund t'ju përgatisë ofertën në lidhje me çmimin dhe afatet e lëvrimit.    
Në përmbledhjen e mëposhtëme ju mund të identifikoni grupet e xhuntove hidraulike, ndërsa në katalog do të gjeni një mori informacionesh që lidhen me to.

Shkarkoni katalogun e xhuntove hidraulike.     
Aty do të gjeni informacione të shumta mbi fushën e aplikimit, përmasat dhe shumë e shumë karakteristika të tjera të nevojshme.

PERMBLEDHJE

Xhuntot hidraulike me montim te shpejte dhe aksesoret e tyre

Xhuntot hidraulike me montim te shpejte dhe aksesoret e tyre

Xhuntot hidraulike per lidhjet me tubat metalik dhe aksesoret e tyre

Xhuntot hidraulike per lidhjet me tubat metalik dhe aksesoret e tyre

Xhuntot hidraulike qe xhuntohen me fileta dhe aksesoret e tyre

Xhuntot hidraulike qe xhuntohen me fileta dhe aksesoret e tyre

Xhuntot hidraulike qe xhuntohen shtytje (plug-in) dhe aksesoret e tyre

Xhuntot hidraulike qe xhuntohen shtytje (plug-in) dhe aksesoret e tyre

Xhuntot hidraulike me koke te sheshte (flat seal)

Xhuntot hidraulike me koke te sheshte (flat seal)

 

Misioni ynë

Misioni ynë është që të jemi një partner i denjë për t'ju shoqëruar në projektet tuaja të zhvillimit si dhe për t'u bërë pjesë e zgjidhjeve të problemeve të ndyshme teknike të impianteve, makinerive dhe pajisjeve tuaja të punës. Vlerat dhe parimet janë bazë e padiskutueshme në krijimin e mardhënieve bashkëpunuese me klientët tanë.