Rakorderitë adaptor

Teknikët e mirëmbajtjes çdo ditë përballen me probleme të ndryshme në sistemet hidraulike.                                
Në shumë raste nevojiten rakorde adaptor të cilat jo vetëm bëjnë të mundur lidhjet me përmasë të ndryshme por realizojnë edhe lidhjet e komponentëve të standarteve të ndryshme.
Padyshim që rakordet janë të shumtë pasi ato kanë përmasa të ndryshme dhe forma të ndryshme. Megjithatë ato nuk janë të pafundme.    
EMC shpk ka zhvilluar programe trajnimi për teknikët e mesëm dhe teknikët e lartë ku ndër të tjera ju mëson edhe identifikimin e rakorderive hidraulike.    
Në katalogun e produkteve Hansa Flex ju do të gjeni informacione të shumta në lidhje me një sërë karakteristikash të këtyre rakordeve.     
Këto katalog mund të përdoren prej teknikëve tuaj edhe si vegla pune, për faktin se aty ato mund t'i referohen përmasave dhe formave të treguara me foto dhe me skica.

Shkarkoni katalogun e rakordeve adaptor.     
Aty do të gjeni informacione të shumta mbi fushën e aplikimit, përmasat dhe shumë e shumë karakteristika të tjera të nevojshme.

PERMBLEDHJE

Rakordet adaptor te tipit ORFS

Rakordet adaptor te tipit ORFS

Rakordet ADAPTOR të tipit JIC

Rakordet ADAPTOR të tipit JIC

Rakordet ADAPTOR te tipit JIS

Rakordet ADAPTOR te tipit JIS

Rakordet ADAPTOR te tipit SAE

Rakordet ADAPTOR te tipit SAE

Rakordet ADAPTOR te tipit METRIKE

Rakordet ADAPTOR te tipit METRIKE

Rakordet ADAPTOR te tipit BSP

Rakordet ADAPTOR te tipit BSP

Rakordet ADAPTOR te tipit NPT

Rakordet ADAPTOR te tipit NPT

Rakordet ADAPTOR te tipit BANJO

Rakordet ADAPTOR te tipit BANJO

Rakordet ADAPTOR per pajisjet larese

Rakordet ADAPTOR per pajisjet larese

Pjese individuale te rakordeve adaptor

Pjese individuale te rakordeve adaptor

 

 

 

Misioni ynë

Misioni ynë është që të jemi një partner i denjë për t'ju shoqëruar në projektet tuaja të zhvillimit si dhe për t'u bërë pjesë e zgjidhjeve të problemeve të ndyshme teknike të impianteve, makinerive dhe pajisjeve tuaja të punës. Vlerat dhe parimet janë bazë e padiskutueshme në krijimin e mardhënieve bashkëpunuese me klientët tanë.