Impiantet, makineritë dhe pajisjet industriale- Mirëmbajtje dhe riparime

Impiantet, makineritë dhe pajisjet industriale operojnë me anë të sistemeve elektro-hidraulike.

Sistemet hidraulike çdo ditë e më shumë zhvillohen dhe bëhen më të komplikuara. Kjo kërkon që edhe ndërhyrjet për kryerjen e shërbimeve mirëmbajtjes dhe të riparimeve të bëhen gjithnjë e më të vështira.

Në industrinë prodhuese, në industrinë e ndërtimit dhe në industri të tjera, përgjithësisht kompanitë kryerjnë me ekipet e tyre shërbimet e mirëmbajtjes.

Sistemet hidraulike çdo ditë e më shumë zhvillohen dhe bëhen më të komplikuara. Kjo kërkon që edhe ndërhyrjet për kryerjen e shërbimeve mirëmbajtjes dhe të riparimeve të bëhen gjithnjë e më të vështira.

Për këtë arsye EMC shpk po punon për t’i ofruar tregut shqiptar një kompani të specializuar në fushën e mirëmbajtjes së impianteve, makinerive dhe pajisjeve industriale.

Duke qenë partner zyrtar të kompanisë prestigjioze gjermane HANSA FLEX, ne po ndjekim modelin e tyre ndaj dhe ju ofrojmë jo vetëm produkte cilësore por edhe shërbime të specializuara.

Në lidhje me shërbimet e mirëmbajtjes së impianteve, makinerive dhe pajisjeve industrial, EMC shpk ju ofron: