Duke i qëndruar pranë klientëve të saj, HOPPECKE ka zhvilluar edhe produkte të tjera të cilat lehtësojnë dhe përmirësojnë performancën e punës për aplikimet që përdorin bateritë e grupimit GRID.
 

grid | supply

grid | supply

grid | aquagen pro

grid | aquagen pro