Karikuesit e baterive HOPPECKE janë të ndërtuar me sistem modular dhe karikojnë me frekuencë të lartë. Karikuesi duhet të përzgjidhet në varësi të baterisë qe do të karikohet. Në informacionin që jepet poshtë për sejcilin tip karikuesi Ju mund të gjeni të dhëna të detajuara.

trak | bloc charger

trak | bloc charger

trak | power mini

trak | power mini

Karikuesit HOPPECKE trak | basic FS

Karikuesit HOPPECKE trak | basic FS