Karikuesit e baterive HOPPECKE janë të ndërtuar me sistem modular dhe karikojnë me frekuencë të lartë. Karikuesi duhet të përzgjidhet në varësi të baterisë qe do të karikohet. Në informacionin që jepet poshtë për sejcilin tip karikuesi Ju mund të gjeni të dhëna të detajuara.

trak | bloc charger

trak | bloc charger

trak | power mini

trak | power mini

Karikuesit HOPPECKE trak | basic FS

Karikuesit HOPPECKE trak | basic FS

Misioni ynë

Misioni ynë është që të jemi një partner i denjë për t'ju shoqëruar në projektet tuaja të zhvillimit si dhe për t'u bërë pjesë e zgjidhjeve të problemeve të ndyshme teknike të impianteve, makinerive dhe pajisjeve tuaja të punës. Vlerat dhe parimet janë bazë e padiskutueshme në krijimin e mardhënieve bashkëpunuese me klientët tanë.