image024image066

trak | uplift

Zemra e baterive HOPPECKE trak | uplift është karboni i ri aktiv. Materialet që përbëjnë këtë bateri përputhen tërësisht me njëri- tjetrin garantojnë karakteristika më të mira si në përdorimin e këtyre baterive ashtu edhe në proçesin e karikimit. Bateritë HOPPECKE trak | uplift janë të vlefshme për një turn pune. Për këtë afat kohor të punës ato janë zgjidhja më ekonomike. Në krahasim me të gjithë konkurentet e tyre këto bateri ofrojnë një kohë më të gjatë shërbimi (mbajnë më gjatë) dhe kanë një jetëgjatësi të konsiderueshme.