image024image066

trak | power V L - HPzS

Bateritë trak | power VL HPzB janë zgjedhja e parë kur kërkoni zgjidhje të besueshme, të sigurtë dhe të qëndrueshme, të cilat mund të përdoren ekonomikisht, falë niveleve të shkëlqyera të efikasitetit të tyre. Këto bateri janë projektuar dhe janë prodhuar në përputhje me standartet britanike. Elektroda pozitive është projektuar si një pllake-tub që përmban masën aktive ndërsa pllaka negative është projektuar si një pllakë- rrjetë. Këto bateri janë të përshtatshme për të gjitha aplikimet konvencionale që kërkojnë një funksionim të sigurtë. Këto bateri ofrojnë cilësi maksimale dhe garantojnë një raport të drejtë midis çmimit dhe cilësisë. Falë veshjes së tyre të fortë plastike këto bateri garantojnë siguri gjatë përdorimit të tyre.