Shërbime të mirëmbajtjes të tipit 'paketë e plotë'

EMC disponon kontrata të mirëmbajtjes të tipit 'paketë e plotë'.     
Tashmë ne kemi krijuar eksperiencën e duhur për të zhvilluar këtë tip mirëmbajtje.     
Në mirëmbajtjen e tipit 'paketë e plotë' përfshihet të gjitha shërbimet që i përkasin mirëmbajtjes së mjetit.    
Larja, grasatimi, kontrollet ditore, kontrollet javore, shërbimet e mirëmbajtjes preventive të programuar, riparimet, përmirësimet e sistemeve të punës, etj, janë elementët përbërës të mirëmbajtjes së tipit 'paketë e plotë'. 
E gjithë mardhënia bazohet mbi një marveshje paraprake e cila konkludohet me nënshkrimin e një kontrate të detajuar.    
Në këto shërbime nuk bëhet fjalë vetëm për mjetet LINDE por për çdo aset tuajin.     
Nëse jeni të interesuar, ju mund të konsultoheni me menaxherët tanë, të cilët do t'ju informojnë në mënyrë të detajuar dhe do ti përgjigjen të gjitha pyetjeve tuaja.

 

image093image079 image073 image091 image090

Misioni ynë

Misioni ynë është që të jemi një partner i denjë për t'ju shoqëruar në projektet tuaja të zhvillimit si dhe për t'u bërë pjesë e zgjidhjeve të problemeve të ndyshme teknike të impianteve, makinerive dhe pajisjeve tuaja të punës. Vlerat dhe parimet janë bazë e padiskutueshme në krijimin e mardhënieve bashkëpunuese me klientët tanë.