Shërbime të mirëmbajtjes së integruar

Nëse ju dispononi një ekip tuaj të mirëmbajtjes, ju i kryeni vetë një kategori të caktuar ndërhyrjesh.     
Megjithatë, edhe në këto raste, për arsye të ndryshme ju do të keni nevojë për ndërhyrje të specializuara.    
EMC ju ofron edhe këtë shërbim me korrektësinë dhe seriozitetin maksimal.    
Jo vetëm kaq por në çdo kohë EMC mund t'a asistojë ekipin tuaj të mirëmbajtjes me rekomandime të vlefshme në lidhje me pjesët e këmbimit.    
Defektet në sistemet hidraulike janë të llojeve të ndryshme. Për teknikët e patrajnuar është e vështirë të hyjnë në botën e hidraulikës.    
Një ndër shkaqet kryesore të defekteve në sistemet hidraulike janë veprimet e gabuara të teknikëve të paspecializuar.    
Nëse ju krijoni një bashkëpunim afatgjatë me EMC, atëherë edhe teknikët tuaj do të mund të trajnohen pranë EMC për sistemet elektro-hidraulike.
EMC disponon një program të detajuar për trajnimin e teknikëve të mesëm dhe për teknikët e lartë.     
Nëse jeni të interesuar, na kontaktoni.    

image086image087

Misioni ynë

Misioni ynë është që të jemi një partner i denjë për t'ju shoqëruar në projektet tuaja të zhvillimit si dhe për t'u bërë pjesë e zgjidhjeve të problemeve të ndyshme teknike të impianteve, makinerive dhe pajisjeve tuaja të punës. Vlerat dhe parimet janë bazë e padiskutueshme në krijimin e mardhënieve bashkëpunuese me klientët tanë.