Agregatëtë e punës së mjeteve të përpunimit të ngarkesave LINDE janë nga më të ndryshmit. Kjo në funksion të llojit të punës që do të kryej mjeti.

EMC mund t’ju ofrojë agregatë pune të markës gjermane KAUP të të gjitha llojeve.

Ka një gamë të gjerë të agregatëve të punës.

Më poshtë do të gjeni disa prej llojeve të agregatëve të punës.

Për informacion më të detajuar, ju mund të na kontaktoni ose mund të konsultoheni me websit-in zyrtar të kompanisë KAUP në adresën: https://www.kaup.de/en.html

     

Për më shumë informacion për pirunët ju lutem na kontaktoni në adresën: info@emc.com.al ose klikoni në adresën: https://www.kaup.de/en/products/kaup-attachments/productfamily/forks.html 

               

Për më shumë informacion për karrelët fiks ju lutem na kontaktoni në adresën: info@emc.com.al ose klikoni në adresën: https://www.kaup.de/en/products/kaup-attachments/productfamily/fork-carriage.html

       

Për më shumë informacion për karrelët e lëvizshëm ju lutem na kontaktoni në adresën: info@emc.com.al ose klikoni në adresën: https://www.kaup.de/en/products/kaup-attachments/productfamily/sideshifters.html

     

Për më shumë informacion për multi- karrelët e lëvizshëm ju lutem na kontaktoni në adresën: info@emc.com.al ose klikoni në adresën: https://www.kaup.de/en/products/kaup-attachments/productfamily/multiple-sideshifters.html

     

Për më shumë informacion për karrelët me pozicionim të pirunëve, ju lutem na kontaktoni në adresën: info@emc.com.al ose klikoni në adresën: https://www.kaup.de/en/products/kaup-attachments/productfamily/fork-positioners.html

      

Për më shumë informacion për pirunët që ngrenë disa paleta njëherësh, ju lutem na kontaktoni në adresën: info@emc.com.al ose klikoni në adresën: https://www.kaup.de/en/products/kaup-attachments/productfamily/multi-pallet-handlers.html

     

Për më shumë informacion për karrelët rrotullues, ju lutem na kontaktoni në adresën: info@emc.com.al ose klikoni në adresën: https://www.kaup.de/en/products/kaup-attachments/productfamily/rotators-ladle-tippers.html

   

Për më shumë informacion për fiksuesit e pirunëve, ju lutem na kontaktoni në adresën: info@emc.com.al ose klikoni në adresën: https://www.kaup.de/en/products/kaup-attachments/productfamily/fork-clamps.html

        

Për më shumë informacion për aksesorët rrëshqitës në pirunë, ju lutem na kontaktoni në adresën: info@emc.com.al ose klikoni në adresën: https://www.kaup.de/en/products/kaup-attachments/productfamily/slip-on-arms.html

  

Për më shumë informacion për pincat për kapjen anësore të ngarkesës, ju lutem na kontaktoni në adresën: info@emc.com.al ose klikoni në adresën: https://www.kaup.de/en/products/kaup-attachments/productfamily/bale-clamps.html

  

Për më shumë informacion për pincat për kapjen anësore të blloqeve, ju lutem na kontaktoni në adresën: info@emc.com.al ose klikoni në adresën: https://www.kaup.de/en/products/kaup-attachments/productfamily/block-clamps.html

  

Për më shumë informacion për pincat për kapjen anësore të kartonëve, ju lutem na kontaktoni në adresën: info@emc.com.al ose klikoni në adresën: https://www.kaup.de/en/products/kaup-attachments/productfamily/appliance-carton-clamps.html

  

Për më shumë informacion për pincat për kapjen anësore të fuçive, ju lutem na kontaktoni në adresën: info@emc.com.al ose klikoni në adresën: https://www.kaup.de/en/products/kaup-attachments/productfamily/drum-clamps.html

  

Për më shumë informacion për pajisjet që rrotullojnë ngarkesat, ju lutem na kontaktoni në adresën: info@emc.com.al ose klikoni në adresën: https://www.kaup.de/en/products/kaup-attachments/productfamily/rotating-clamps.html

   

Për më shumë informacion për pincat që kapin ngarkesat me formë të rrumbullakët, ju lutem na kontaktoni në adresën: info@emc.com.al ose klikoni në adresën: https://www.kaup.de/en/products/kaup-attachments/productfamily/rotating-roll-clamps.html

  

Për më shumë informacion për pajisjet që shërbejnë për afrimin ose arritjen e ngakesës (kur ajo është larg), ju lutem na kontaktoni në adresën: info@emc.com.al ose klikoni në adresën: https://www.kaup.de/en/products/kaup-attachments/productfamily/sideshifters.html

   

Për më shumë informacion për pirunët teleskopik, ju lutem na kontaktoni në adresën: info@emc.com.al ose klikoni në adresën: https://www.kaup.de/en/products/kaup-attachments/productfamily/telescopic-forks-conveyer-belt-forks.html

      

Për më shumë informacion për pajisjet shtytëse të ngarkesës, ju lutem na kontaktoni në adresën: info@emc.com.al ose klikoni në adresën: https://www.kaup.de/en/products/kaup-attachments/productfamily/push-pulls.html

  

Për më shumë informacion për pajisjet për kapjen nga lart të ngarkesës, ju lutem na kontaktoni në adresën: info@emc.com.al ose klikoni në adresën: https://www.kaup.de/en/products/kaup-attachments/productfamily/crane-jibs-and-other-attachments.html

Misioni ynë

Misioni ynë është që të jemi një partner i denjë për t'ju shoqëruar në projektet tuaja të zhvillimit si dhe për t'u bërë pjesë e zgjidhjeve të problemeve të ndyshme teknike të impianteve, makinerive dhe pajisjeve tuaja të punës. Vlerat dhe parimet janë bazë e padiskutueshme në krijimin e mardhënieve bashkëpunuese me klientët tanë.