image181image066

FNC-VR

Bateritë HOPPECKE FNC-VR janë bateri të rregulluara me valvola. Këto bateri kanë nevojë për pak mirëmbajtje dhe janë të zhvilluara bazuar në teknologjinë e testuar HOPPECKE të strukturës me fibra të nikeluara. Besueshmëria e këtyre baterive është shumë e lartë ndaj dhe ato përdoren në aplikacione kritike. Bateritë HOPPECKE FNC-VR ofrojnë cilësi superiore në krahasim me të gjitha llojet e tjera të baterive të ndërtuara me teknologjinë FNC. Të projektuara në mënyrë të veçantë për sistemet UPS, kuadrot e kontrollit elektrike dhe për aplikacionet standby, ato përzgjidhen kur sistemi duhet të jetë tërësisiht i besueshëm.

 

KAPACITETI, DIMENSIONET DHE PESHA