Shërbime të mirëmbajtjes të tipit “paketë e plotë”

Mirëmbajtje, riparim, përmirësim i baterisë

Nuk doni të kryeni asgjë vetë? Nuk ka problem. EMC shpk ju ofron shërbim mirëmbajtje “paketë të plotë”.

Për kryerjen e këtij shërbimi duhet të kemi një marëveshje paraprake që konkludon me nënshkrimin e një kontrate.

Pas kësaj të gjitha shërbimet e mirëmbajtjes, riparimit, përmirësimit të baterive, kryhen nga teknikët tanë.

   

    

Në këtë rast, do të përgatitet një raport mujor i detajuar në të cilin do të evidentohen aktivitetet e teknikëve, pjesët e këmbimit dhe informacione të tjera.

Ky raport do të shoqërojë faturën tatimore që do të përpilohet në fund të çdo muaji.

Nëse jeni të interesuar, ne do t’ju shërbejmë me korrektësi.

 

   

Misioni ynë

Misioni ynë është që të jemi një partner i denjë për t'ju shoqëruar në projektet tuaja të zhvillimit si dhe për t'u bërë pjesë e zgjidhjeve të problemeve të ndyshme teknike të impianteve, makinerive dhe pajisjeve tuaja të punës. Vlerat dhe parimet janë bazë e padiskutueshme në krijimin e mardhënieve bashkëpunuese me klientët tanë.