Shërbime të mirëmbajtjes preventive të programuar

Shërbime të rekomanduara nga prodhuesi që kryhen në mënyrë periodike

Mirembajtje e programuar

Bateritë industriale kanë nevojë për mirëmbajtje periodike.

Në varësi të llojit të baterisë dhe të përdorimit të saj, EMC përgatit një program mirëmbajtje të detajuar.

Ky program respektohet në mënyrë rigoroze nga teknikët tanë, duke përdorur pajisjet e duhura dhe pjesët e këmbimit origjinale.

Asnjë element nuk anashkalohet.

Nëse jeni të interesuar na kontaktoni.

Ne do t’Ju garantojmë shërbim korrekt dhe cilësor.

    

Misioni ynë

Misioni ynë është që të jemi një partner i denjë për t'ju shoqëruar në projektet tuaja të zhvillimit si dhe për t'u bërë pjesë e zgjidhjeve të problemeve të ndyshme teknike të impianteve, makinerive dhe pajisjeve tuaja të punës. Vlerat dhe parimet janë bazë e padiskutueshme në krijimin e mardhënieve bashkëpunuese me klientët tanë.