Të mirëmbash makinerinë ose pajisjen pastruese është e rëndësishme.

Vetëm në këtë mënyrë makineria ose pajisja juaj pastruese do të garantojë jetëgjatësinë e parashikuar.

Nëse aseti nuk mirëmbahet, atëherë si do të konsumohet më shpejt se jetëgjatësia e parashikuar, pra nuk do të garantojë vlerën e investimit.

Mirëmbajtja është e rëndësishme sepse:

  • Zgjat jetën e asetit,
  • Garanton performancë maksimale të aseteve,
  • Bën të mundur identifikimin e një defekti, përpara se ai të bëhet serioz dhe i kushtueshëm,
  • Kur aseti disponon një historik të mirëmbajtjes, atëherë vlera e rishitjes së tij është më e madhe.

EMC shpk ju garanton dy lloj mirëmbajtjesh për makineritë dhe pajisjet e pastrimit NILFISK.

Mirëmbajtja preventive është proçesi që realizohet në përputhje me rekomandimet e prodhuesit.

Mirëmbajtja sipas kërkesës është proçesi që realizohet duke iu përgjigjur kërkesës tuaj për shërbim.