image024image066

trak | uplift

Zemra e baterive HOPPECKE trak | uplift është karboni i ri aktiv. Materialet që përbëjnë këtë bateri përputhen tërësisht me njëri- tjetrin garantojnë karakteristika më të mira si në përdorimin e këtyre baterive ashtu edhe në proçesin e karikimit. Bateritë HOPPECKE trak | uplift janë të vlefshme për një turn pune. Për këtë afat kohor të punës ato janë zgjidhja më ekonomike. Në krahasim me të gjithë konkurentet e tyre këto bateri ofrojnë një kohë më të gjatë shërbimi (mbajnë më gjatë) dhe kanë një jetëgjatësi të konsiderueshme.

Misioni ynë

Misioni ynë është që të jemi një partner i denjë për t'ju shoqëruar në projektet tuaja të zhvillimit si dhe për t'u bërë pjesë e zgjidhjeve të problemeve të ndyshme teknike të impianteve, makinerive dhe pajisjeve tuaja të punës. Vlerat dhe parimet janë bazë e padiskutueshme në krijimin e mardhënieve bashkëpunuese me klientët tanë.