image024image066

trak | powerpack lion

Bateria trak | powerpack Li-ION është e ndërtuar me jone litiumi. Ajo është shumë efiçente dhe mund të instalohet edhe në mjetet që më parë ishin të dizenjuara për të përdorur bateritë me acid-plumb. Në këtë rast në mjet nuk kërkohet të bëhen ndërhyrje për të ndryshuar specifikat e tij. Klientët mund të zgjedhin midis baterive 24V, 48V, 80 V në varësi të profilit të punës dhe në varësi të parametrave të mjetit. Sistemi i energjisë gjithmon përmban në vetvete një bateri Li-ION dhe një aparat karikimi. Aparati i veçantë i karikimit siguron që këto bateri të karikohen me efektivitetin maksimal ndërkohë që njëkohësisht promovojnë trajtimin e kujdesshëm të tyre.

Misioni ynë

Misioni ynë është që të jemi një partner i denjë për t'ju shoqëruar në projektet tuaja të zhvillimit si dhe për t'u bërë pjesë e zgjidhjeve të problemeve të ndyshme teknike të impianteve, makinerive dhe pajisjeve tuaja të punës. Vlerat dhe parimet janë bazë e padiskutueshme në krijimin e mardhënieve bashkëpunuese me klientët tanë.