image024image066

trak | power VL HPzB

Bateritë trak | power VL HPzB janë zgjedhja e parë kur kërkoni zgjidhje të besueshme, të sigurtë dhe të qëndrueshme. Falë niveleve të shkëlqyera të efikasitetit të tyre, këto bateri janë ekonomikisht të vlefshme. Bateritë trak | power VL HPzB janë projektuar dhe janë prodhuar në përputhje me standartet britanike. Elektroda pozitive është projektuar si një pllake-tub që përmban masën aktive ndërsa pllaka negative është projektuar si një pllakë- rrjetë. Këto bateri janë të përshtatshme për të gjitha aplikimet konvencionale që kërkojnë një funksionim të sigurtë. Bateritë trak | power VL HPzB ofrojnë cilësi maksimale dhe garantojnë një raport të drejtë midis çmimit dhe cilësisë. Falë veshjes së tyre të fortë plastike këto bateri garantojnë siguri gjatë përdorimit të tyre.

Misioni ynë

Misioni ynë është që të jemi një partner i denjë për t'ju shoqëruar në projektet tuaja të zhvillimit si dhe për t'u bërë pjesë e zgjidhjeve të problemeve të ndyshme teknike të impianteve, makinerive dhe pajisjeve tuaja të punës. Vlerat dhe parimet janë bazë e padiskutueshme në krijimin e mardhënieve bashkëpunuese me klientët tanë.