image181image066

FNC-VR

Bateritë HOPPECKE FNC-VR janë bateri të rregulluara me valvola. Këto bateri kanë nevojë për pak mirëmbajtje dhe janë të zhvilluara bazuar në teknologjinë e testuar HOPPECKE të strukturës me fibra të nikeluara. Besueshmëria e këtyre baterive është shumë e lartë ndaj dhe ato përdoren në aplikacione kritike. Bateritë HOPPECKE FNC-VR ofrojnë cilësi superiore në krahasim me të gjitha llojet e tjera të baterive të ndërtuara me teknologjinë FNC. Të projektuara në mënyrë të veçantë për sistemet UPS, kuadrot e kontrollit elektrike dhe për aplikacionet standby, ato përzgjidhen kur sistemi duhet të jetë tërësisiht i besueshëm.

 

KAPACITETI, DIMENSIONET DHE PESHA

 

Misioni ynë

Misioni ynë është që të jemi një partner i denjë për t'ju shoqëruar në projektet tuaja të zhvillimit si dhe për t'u bërë pjesë e zgjidhjeve të problemeve të ndyshme teknike të impianteve, makinerive dhe pajisjeve tuaja të punës. Vlerat dhe parimet janë bazë e padiskutueshme në krijimin e mardhënieve bashkëpunuese me klientët tanë.