Makineritë dhe pajisjet pastruese NILFISK janë të shumëllojshme.

Produktet NILFISK ndahen në 3 grupe të mëdha:

  1. Makineritë dhe pajisjet pastruese me vakum,
  2. Makineritë dhe pajisjet për pastrimin e dyshemesë,
  3. Makineritë dhe pajisjet që pastrojnë me presion.

Nisur nga fakti që pajisjet pastruese kanë përdorime të ndryshme në industri të ndryshme, po i grupojmë ato sipas industrive ku shërbejnë, me qëllim që edhe përzgjedhja e tyre të jetë sa më e saktë.